Franjevački svjetovni red - OFS


Mi smo članovi OFS-a (Ordo Franciscanus Saecularis – Franjevački svjetovni red) i nastojimo u svijetu živjeti Evanđelje po primjeru svetog Franje Asiškog, koji je bio brat svakom stvorenju.

Franjevački svjetovni red je član Franjevačke obitelji – jedne od duhovnih obitelji koje je Duh Sveti podignuo u Crkvi i koja okuplja članove Božjega naroda koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama Franje Asiškoga. Članovi se okupljaju u bratstva koja su rasprostranjena po cijelome svijetu i obvezuju se zavjetovanjem da će nastojati oko postizanja savršenstva kršćanske ljubavi u svome svjetovnom staležu, živeći Evanđelje poput sv. Franje i uz pomoć pravila koje je Crkva potvrdila.

Početak Franjevačkoga svjetovnog reda seže u rano 13. stoljeće kada je sv. Franjo Asiški (1182. – 1226.), nakon obraćenja, napustio svoj dotadašnji način života i radikalno se opredijelio za život po Evanđelju. Uskoro mu se pridružuju i prvi drugovi te im papa Inocent III. usmeno odobrava Pravilo 1209. godine. To je početak Prvoga reda, odnosno, Reda manje braće. Franjo privlači mnoge, pa tako asiška plemkinja Klara, a nakon nje i druge i druge djevojke potaknute njenim primjerom, odlučuju slijediti Franju, čime 1212. započinje Drugi red, odnosno, Red siromašnih gospođa. Mnogi ljudi koji su već imali vlastite obitelji pitali su Franju kako bi oni mogli, na sličan način, nasljedovati Krista. Njima je Franjo predložio da ostanu živjeti u svijetu, u svojim obiteljima, baveći se svojim poslovima, ali živeći kao pokornici i nasljedujući tako Krista Gospodina. Tako nastaje Treći red, odnosno, kako se tada zvao, Red pokorničke braće i sestara kojemu je Franjo dao prvo pravilo 1221. Prvim poznatim svjetovnim franjevcem se smatra bl. Lukezije. Pravilo je kasnije mijenjano, tako da je papa Nikola IV. 1289. odobrio novo Pravilo, a potom i Leon XIII. 1883.

Izradi posljednjega pravila pristupilo se nakon Drugog vatikanskog sabora. Ovo Pravilo, koje je sada na snazi, prilagođuje Red potrebama i željama Crkve u izmijenjenim prilikama vremena. Odobrio ga je papa bl. Pavao VI. 24. lipnja 1978., a Generalne konstitucije, koje daju primjenu Pravila, odobrila je Kongregacija za ustanove posvećenog života i društva apostolskog života 8. prosinca 2000.

Danas je Franjevački svjetovni red prisutan u oko 115 zemalja svijeta i broji oko 300 000 članova. Uz Franjevački svjetovni red, svjetovna grana Franjevačke obitelji broji i oko 50 000 članova Franjevačke mladeži.

Red je organiziran u bratstva na različitim razinama. Osnovna stanica Reda je mjesno bratstvo koje se okuplja uz samostan ili župu. Više mjesnih bratstava se okuplja u područna bratstva, a područna bratstva u jednoj državi organizirana su u nacionalno bratstvo. Red na međunarodnoj razini okuplja sva bratstva rasprostranjena po svijetu. Njime upravlja Međunarodno vijeće koje čine predstavnici svih osnovanih nacionalnih bratstava i koje se redovito okuplja na Generalnom kapitulu, te Predsjedništvo Međunarodnog vijeća i generalni ministar.

Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda broji oko 4100 članova koji djeluju u 110 mjesnih bratstava, a sjedište mu je u Zagrebu. Nacionalno bratstvo je organizirano u pet područnih bratstava koja imaju svoja sjedišta u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu. Svako mjesno bratstvo je kanonski osnovano i ima vijeće i ministra koji se biraju na razdoblje od tri godine. Član vijeća je i duhovni asistent bratstva. Najčešće su to članovi Prvoga reda ili Trećeg samostanskog reda sv. Franje.


Vodstvo


Fra Klaudio Milohanović

duhovni asistent
099 422 0100
fraklaudio@gmail.com

Maja Baričević

ministra
091 525 0027
maja.baricevic9@gmail.com

Ante Kolovrat

doministar
098 924 1557

Karolina Kolovrat

tajnica
091 889 4484

Ilija Gašić

učitelj formacije
091 784 9411
035 266 154

Jelena Jagustin

blagajnik
099 883 3332

Berislav Soldo

povjerenik za Framu
091530 3575
berislavsoldo9@gmail.com