Samostan Presvetog Trojstva

Franjevački samostan i crkva Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu jedan je od najvećih baroknih samostanskih sklopova u Slavoniji, smješten na lijevoj obali rijeke Save. U vrijeme izgradnje, krajem 17. stoljeća, pripadao je Provinciji Bosne Srebrene. Godine 1757., osnutkom Provincije sv. Ivana Kapistrana, koja je obuhvatila franjevačke samostane na području Habsburške Monarhije, brodski je samostan također pripadao toj Provinciji, sve do 1900. godine, kada je osnovana Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda. Barokni je sklop u cijelosti građen od opeke. Čine ga jednobrodna crkva Presvetog Trojstva s tri para bočnih kapela, niski zvonik uz sjevernu stranu svetišta te četverokrilni jednokatni samostan smješten uz južnu stranu crkve.Godine 1623. zabilježeno je prvo pisano svjedočanostvo o djelovanju franjevaca u župi Brod iz njihovog samostana u Velikoj, što znači da su bili prisutni i ranije. Franjevci su u Brodu vodili dušobrižničku službu i, vrlo vjerojatno, imali svoju kuću (gostinjac) i crkvu. Samostanske kronike, vođene redovito od 1737., predstavljaju neiscrpan izvor podataka o životu franjevaca, ali i o političkim i društvenim zbivanjima u Brodu i široj zajednici od sredine 18. stoljeća do suvremenog doba.

Samostan Presvetog Trojstva, Slavonski Brod

Skip to content